"L'artista es planteja l'art i la creativitat com una forma d'expressió inseparable de la trajectòria vital i intel·lectual, amb diàleg amb la naturalesa i l'entorn, però també amb diàleg amb els seus propis interrogants. Ha optat per construir una obra que es caracteritza per la presència de la dualitat: naixement/mort, raó/impulso, ciència/intuïció, cerca terrenal/reflexió sobre l'univers, evolució de la naturalesa/pas del temps, coneixement de l'exterior/introspecció de l'artista. Totes les presències són pura tensió equilibrada, l'esforç de la intel·ligència al servei de la més estricta contenció formal."

Vinyet Planella
Escriptora - Catàleg Expo. Terramar (2000)