"A aquests macro i microcosmos s'afegeixen uns paisatges summament nord, foscos, romàntics: ens banya una llum lunar, toquem una matèria que evoca el naixement de l'univers, l'origen de totes les coses o bé evocant el naixement de l'univers, l'origen de totes les coses o bé evocant la terra amarada d'aigua, l'hivern i les seves boires. Em vénen a la ment tant Munch com Tàpies: la tradició septentrional."

Victoria Combalía Dexeus
Crítica d'art