"La creació artística ofereix diverses interpretacions. En el cas de Waltraud Maczassek, la seva obra podem veure-la, en el seu conjunt com un procés de gènesi, amb un desenvolupament que ens porta, d'unes formes nascudes del caos primigeni propi de tota obra d'art, a una clarificació que cristal·litza en geometria que posteriorment es flexibilitza fins ocultar-se en un nivell invisible del quadre. No és fruit que sorgeixi ni només, ni principalment, de la raó, en un acte voluntari, sinó en obediència a una veu interior."

José Corredor-Matheos
Comissari de l'exposició - Catàleg expo. Montserrat (2013)